درباره ما

مراکز تماس : شمال تهران و لواسانات : ۲۲۳۱۹۵۳۷-۲۲۳۱۵۸۷۷   شرق تهران و مرکز : ۷۷۶۹۲۷۶۳ – ۷۷۸۱۴۸۹۱    غرب تهران و جنوب : ۸۸۴۵۷۵۹۰ – ۸۸۳۹۷۳۸۱  مرکز تعمیرات لوازم خانگی با شبکه ای گسترده از تکنسین ها و سرویسکاران مجرب و مراکز خدمات که در سطح شهر تهران فعال هستند و مشغول سرویس دهی می...

درباره ما

برندها

وبلاگ

مراکز تماس : شمال تهران و لواسانات :   ۲۲۳۱۹۵۳۷  –  ۲۲۳۱۵۸۷۷ شرق تهران و مرکز :           ۷۷۸۱۴۸۹۱  –  ۷۷۶۹۲۷۶۳  غرب تهران و جنوب :            ۸۸۴۵۷۵۹۰  – ۸۸۳۹۷۳۸۱   کلیه خدمات صورت گرفته شامل ضمانت می باشد  اعزام سریع تکنسین و انجام تعمیرات در محل شما  بهره مندی...

بیشتر بدانید

مراکز تماس : شمال تهران و لواسانات :   ۲۲۳۱۹۵۳۷  –  ۲۲۳۱۵۸۷۷  شرق تهران و مرکز :           ۷۷۶۹۲۷۶۳  –  ۷۷۸۱۴۸۹۱ غرب تهران و جنوب :          ۸۸۴۵۷۵۹۰  –  ۸۸۳۹۷۳۸۱   کلیه خدمات صورت گرفته شامل ضمانت می باشد . اعزام سریع تکنسین و انجام تعمیرات در محل شما  بهره مندی...

بیشتر بدانید

مراکز تماس : شمال تهران و لواسانات :     ۲۲۳۱۹۵۳۷  –  ۲۲۳۱۵۸۷۷    شرق تهران و مرکز :             ۷۷۶۹۲۷۶۳  –  ۷۷۸۱۴۸۹۱  غرب تهران و جنوب :             ۸۸۳۹۷۳۸۱  –  ۸۸۴۵۷۵۹۰ کلیه خدمات صورت گرفته شامل ضمانت می باشد  اعزام سریع تکنسین در کوتاه ترین زمان  انجام...

بیشتر بدانید

اینجاییم تا به شما کمک کنیم

تلفن تماس: 77616249 - 77616755 - پشتیبانی 24 ساعته : 09199232810
Call Now Button